Co nabízíme?

Nabízíme správu Vašich nevymožených pohledávek. Naše řešení pohledávek pokrývají všechny potřebné oblasti od kontaktu s dlužníkem až po smluvní poradenství.

Naše metoda vymáhání závazků dlužníků spočívá v navození tlaku na dlužníka v rámci zákonů ČR, a to až do úplného zaplacení závazku. Postupujeme dle charakteru a typu dlužníka, jakož i původu vlastního dluhu a předem zjištěných informací. Máme vysokou úspěšnost z pohledávek, které převezmeme a rovněž máme rozumné provizní podmínky.

Naše firma Vás nezatíží vysokým vstupním poplatkem. Naopak náš poplatek je jeden z nejnižších a slouží jen k zainteresování věřitele na případu.

Naším cílem je maximální spokojenost klienta. Klientům poskytujeme vyčerpávající informace o postupu při vymáhání pohledávky, následujících krocích směřujících k vymožení dluhu ap.

Často kladené dotazy
  • K vymáhání dluhů používáme všech prostředků daných českým obchodním, občanským a trestním právem. Jako správci pohledávek jsme velmi dobře obeznámeni se zákoníkem, takže vždy víme, co si směrem k dlužníkovi ještě můžeme dovolit.

    Vymáhání pohledávek pro klienta vykonáváme na základě udělených plných mocí a mandátních smluv za použití § 556 a násl. Obchodního zákoníku.

  • Pokud je pohledávka oprávněná a věřitel má podklady prokazující pohledávku, neomezujeme přijetí zakázky finanční částkou.

  • Za velmi důležité podklady považujeme objednávku a potvrzený dodací list, vystavenou fakturu popřípadě uznání dluhu. Směnky, smlouvy o půjčce, leasingové smlouvy a podobně. Pohledávka musí být jednoznačně prokazatelná.

  • Částku naší provize stanovíme pro každý případ zcela individuálně. Výše naší odměny je stanovena na základě vašich podkladů, dle stáří dluhu a ratingu dlužníka.