O nás:

Společnost Debt Management Center s.r.o. je zkušeným poskytovatelem služeb v oblasti správy a vymáhání pohledávek.

Naše firma se zabývá vymáháním pohledávek věřitelů od jejich dlužníků soudním a mimosoudním způsobem.

Vymáháme pohledávky pro obchodní společnosti i fyzické osoby, a to vysoké i nízké částky nejčastěji vzniklé půjčkou, ručením, z neproplacených směnek, nezaplaceným nájmem ale i jiným způsobem.

Vymáhání pohledávek:

Vymáhání pohledávek pro klienta vykonáváme na základě udělených plných mocí a mandátních smluv za použití § 556 a násl. Obchodního zákoníku.

Na základě vzájemně uzavřené mandátní smlouvy nebo na základě plné moci jednáme rychle, efektivně, důrazně a samozřejmě diskrétně a to vše v souladu se zákony ČR.

Náš postup obvykle obnáší odeslání písemné výzvy dlužníkovi k úhradě jeho dluhu, telefonický kontakt s dlužníkem, případné jednání s dlužníkem o způsobu úhrady jeho dluhu či přípravu dohody o narovnání nebo splátkového kalendáře podle pokynů klienta.

Ve spolupráci s partnerskými advokátními kancelářemi Vám můžeme zajistit právní služby zastupování v soudním řízení.